6 Mart 2009 Cuma

2. bireylikler çıktı!


şiir forma indirgenemez!

“Yazmak kuşkusuz yaşanmış deneyimin maddesine bir biçim ya da ifade dayatmakdeğildir. Edebiyat daha çok,Gombrowicz’in söylediği ve uyguladığı gibikötü-biçimliliğin veya tamamlanmamışın tarafına çeker.”Gilles Deleuzegelecekte şiirin bildik formlarıyla var olmayacağı şimdiden öngörülebilir .şiir bildik formlarını yıkarak kendini yeniden oluşturmanın sancılarınıyaşıyor. bunun şiirde form ve teknik üzerinden oluşturulan arkaizmikarşısına alacağı da görülebiliyor. şiir hiçbir biçimde tekniğe ya da formaindirgenemez!şiir teknolojik ve sentetik dünya karşısında düzensizliği ve biçimsizliğitemsil eder. şiirin düzensizliği ifade gücünü güçlendiren bir olgudur.şiirin formları şiirin ifade gücünün önünü kesen oluşturma sentetik biryapıdır. bu bağlamda şiirin ilk karşısına alacak olduğu da dayatılanformlardır. şiir arkaizmin düşmanıdır çünkü geçmiş, gelecek ve bugünlearkaizmi yıkarak bir ilişki oluşturur.söz konusu gelişme şiirin kendisini yadsımak istediği anlamına da gelir.öyleyse şiir kendisiyle hesaplaşmanın, kendini yadsımanın, yıkmanınyollarını arıyor. şiir kendine saldırıyor. sözünü ettiğimiz öncesindesonrasında şiirin yenilenme talebidir.bu bağlamda bireysel şiirsellerin yenilenme çabalarında daha belirleyiciolacağı söylenmelidir. şiir bireyselleşme ile özgürleşebilir,anarşikliğine kavuşabilir. modernizmin sağladığı bireyleşme yine modernizminetkisinden kurtularak kendi mecrasına doğru akmaya hazırlanıyor. şiiryazanın tavrı ancak buna dahil olmak olabilir. şiirin belirlenmişformları,tekniği yıkarak kendini özgürleştirmesi insanın da anarşiközgürlüğüdür. düzenlenmiş dünyaya karşı devrimci bir tepkidir!yanı sıra şiirin yeraltı faaliyeti olma konumunu yeniden kazanacağı dabelirtilmelidir. aynı zamanda şiir dili yok olmaktan kurtaran bir pratiktir.şiirin bu özelliğinin gelecekte daha önemli hale geleceğini düşünüyoruz.şiir bütün toplumsal anlamlarından kurtulup bireyselliğine kavuşacaktır.2000’li yıllar sonrası şiir ve şiir yazan adına bunları içermektedir.teknolojinin belirlediği kültür endüstrisi karşısında şiirin gayri meşruluğuanarşikliğin temellendirdiği bir yapı olmak gibi bir zorunlulukla karşıkarşıyadır. bağımsız dergi ve fanzinler, bireysel şairler şimdiden bununipuçlarını vermektedir.şiir başından beri anarşik bir pratik ve anarşizan bir edimdi. verilidünyanın şiiri meşrulaştırma eylemi yine şiirin kendisi tarafındanyıkılıyor. şiir, şiir yazanın anarşik arzularına ve yıkma isteğine eklenmesürecine girmeye hazırlanıyor. bu bağlamda şiirin verili olan her şeyi kendidahil reddetmek ve yıkmak dışında başka bir tavrı yoktur. öyleyse şiir yazanşiirin anarşikliğini yeniden oluşturmalıdır!tekten örneklerle sınırlı kalsa da günümüz şiiri bu anarşikliğe içerilidir.şiir kendine giydirilen bütün anlam ve anlamlandırmaları sonuna kadarreddederek kendi varoluşunu gerçekleştirir. şiir yalnızca biçimsizliğin vedüzensizliğin dilidir. teknik değildir. hayatın karşısında yıkma dışındahiçbir önerisi yoktur. hatta şiir bir öneri de değildir yalnızca yıkmaeylemidir. yıkımın yerine konacak olansa yalnızca kaostur. bu yüzden şiirson derece politiktir.şiir düzenlenmiş dünyadan çok düzensiz dünyanın ifadesidir,kaostur. bunedenle dilin imlasız halidir. imla bir düzenleme biçimi ise şiir onunkarşısında onu bozan bir biçimsizliktir. içerdiği şiddeti açığı çıkaracakolan da bu düzensizlik olacaktır.şiir yazanın okuruna büyük bir gizlilikle ulaştırdığı bir çığlıktır! herdergi, her fanzin sayfalarını şiire açarak bu çığlığın bir parçası olmaözelliğini kazanır.şiir bir kez daha çığlığını atmaya hazırlanıyor. kimse duymuyor mu sokağıngürültüsünü insanın şiirle kendine sapladığı bıçağı? öyleyse şimdidenkendinizi bu metni okumamış sayabilirsiniz. sözcükler bir şey ifadeetmiyorsa baştan kendini imha etmiş demektir. bu yazı da kendini çoktan imhaetti. ya anarşi ya tabula rasa!************************************************************
iki aylık kültür sanat edebiyat dergisi bireylikler’in ikinci sayısıçıktı!
bireylikler’in ikinci sayısını:
*şiir forma indirgenemez!
* şarkılar-kızılderili şiiri-çeviri: nice damar
*kıyamet,şimdi!-dwight d. cacho-çeviri: utku özmakas
*baharın hasedi-hamid musaddık- çeviri: m.bülent kılıç*
dip sarnıç
*şiir; tek kişinin isyanı-rauol vaneigem-çeviri: ali çakıroğlu-ışık ergüden
*tersine intihar-pelin özer
*şair kadar çıplak-yıldırım türker
*özür-şakir özüdoğru
* şiire başlayanların sentetik hayatı ve şiiri-halim şafak
*gecede-m.bülent kılıç
*anılarda bahçe düzenlemesi-mustafa ibakorkmaz
*sürek avı-özcan erdoğan
*hedâyesi pîyongası-reha yünlüel
*sayın tkp yetkilisi-yaprak zihnioğlu
*salih aydemir’le görüşme-özcan erdoğan
*çatlak doku-vural uzundağ
*kıssa ve acısız-sabahattin umutlu
*merak ediyorum acaba sizin olriç’iniz var mı?-hakkı çınar
*ibrahim berksoy’la görüşme-halim şafak
*sinsi ve masum kadar-ogün kaymak
*kim? ben mi?-zerel
*kara ev-volkan şenkal
* tıkalı baba-mitat çelik
*kaç asılan askıda kendi sesinden şiir okuyabilir-perihan yakar
*sürükleniyorum-ceren şanlıdağ
*prozac ikizleri-umut yaşar karaoğlu
*şok-ergun tavlan
*kirli pencere-sibel soygök
*hoş geldin demokrat zihniyet! merhaba, ben anarşi!-gün zileli
*zaman yolcusu- m. seda karayılan
*havalandırma- kum ve su uykudayken-yalçın hafçı- varsın alayetsinler-hasanyağız
*”kurşun kalemle de olabilir”

başlıklı yazı, öykü,söyleşi ve şiirler oluşturdu. bireylikler’i hatay,kayseri, ankara, istanbul, adana,diyarbakır,kırşehir ve izmir’de, bellibaşlı kitabevlerinde bulmak mümkün. yazışma: halim şafak p.k. 271 38002 kayseri. sayısı 3.000.000tl. yıllık katkı payı 15.000.000 tl. posta çeki: halim şanlıdağ 692233

1 yorum: